top of page

Danışmanlık Hizmetlerimiz

BST Çözüm Merkezi hizmet verdiği firmaların
hedeflerini göz önünde bulundurarak, insan
kaynakları yönetimini tüm fonksiyonlarıyla
kurgulamaktadır. Profesyonel insan kaynakları
danışmanları tarafından kurulan bu sistemlerin,
geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için
gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler
hayata geçirilmektedir.

Şirketlerin ihtiyacı olan nitelikli beyaz yaka personel ile nitelikli mavi yaka personel araştırmasının yapılması, şirketlerin talep ve ihtiyaçları ile personelin niteliklerinin incelenmesi suretiyle işe yerleştirme işlemlerininin yürütülmesi.

BST Çözüm Merkezi olarak hizmet vermiş olduğumuzun firmaların KVKK süreçlerine uyum sağlaması ve bu süreçlere uygun prosedürlerin düzenlenmesi noktasında bu konuda tecrübe ve bilgi sahibi personelimizle şirketlerimize hizmet vermekteyiz.

BST Çözüm Merkezi olarak hizmet vermiş olduğumuz firmaların daha kurumsal bir yönetim kurulu yapısına geçmelerinde destek olmak için yönetim kurulu yapısının planlanmasından, şirket içi süreçlerin değerlendirilmesi ve stratejik hedef planlaması yapılmasına kadar pek çok süreçte firmalarımıza danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BST Çözüm Merkezi olarak çalışmakta olduğumuz firmalarımızın tüm süreçlerini iş kanuna uygun bir şekilde denetleyerek gerekli düzenleme ve iyileştirmelerin uygulanmasında bu konuda uzman ekibimizle birlikte çalışmalar yürütmekteyiz.

bottom of page