top of page

Etkin İletişim ve Takım Çalışması Eğitimi

Amaç
Katılımcıların, iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri
ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamak. Bir takım
oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe
doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir.
Etkin iletişim ve Takım çalışması eğitiminde, modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin
yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek
eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve
başarı çok daha yüksek olacaktır.

bottom of page