top of page

İş Hukuku Eğitimi

Amaç
İş hukuku, insan kaynaklarına ilişkin olarak çalışma hayatı mevzuatı ile konuya ilişkin yargı kararları ve teftiş
aşamasında işletmelerin karşılaşabileceği sorunlar kapsamında işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman
personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır. Bu çerçevede
şirketlerin mevcut kadrolarının bilgi seviyelerinin artırılması önem arz etmektedir. Bu eğitim başlığında ilgili
alanda çalışan kişilerin güncel mevzuat, yargı kararları ve teftiş uygulamaları dikkate alınarak bilgilerinin
yenilenmesi amaçlanmaktadır.

bottom of page