top of page

İşbaşı Koçluğu Nedir?
İşbaşı Koçluğu mavi yakalı personeller için bir rehberlik sistemi olarak düşünülebilir. İşe yeni başlayan her aday için adaptasyon süreci boyunca işe ve şirkete dair pek çok soru işareti olması normaldir. Bu süreç boyunca personele destek olacak, firma içerisinde daha deneyimli, takım çalışmasına uygun ve lider özelliklerine sahip İşbaşı Koçu olarak görev yapan personeller ile oryantasyon sürecini destekleyen sisteme İşbaşı Koçluğu denir.

İşbaşı Koçluğu Eğitiminin Amacı
Bu eğitim ile İşbaşı Koçlarının süreçleri hakkında bilgiler vermek, süreç içerisinde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak ve bu koçların göreve hazırlanmasını sağlamaktır. Sadece formal konular ile bilgilendirmek değil, aynı zamanda insan doğası hakkında bilgilendirerek her tür insan ile çalışabilme ve onlar ile anlaşabilmeyi öğretmek amaçlarımız arasındadır.

İşbaşı Koçluğunun Kurum İçin Faydaları
-Kurum kültürünün çalışanlara yansıtılması ve aktarılmasını kolaylaştırması,
-Yeni başlayan personellerin yalnızlaşması önleyerek turn over oranlarını düşürmesi ve mutluluğunu arttırması,
-Personeller arası iletişimi arttırıp güçlendirmesi,
-Oryantasyon sürecine destek olarak çalışan bağlılığını arttırması,
-Negatif profile sahip çalışanlara maruz kalma ve onlardan etkinlenme oranı azalır,
-İş analizlerinin yapılmasını sağlar,
-İş adaptasyon sürecindeki zararı minimuma indirir,
-Yapılan işi standartlaştırarak ürün kalitesinin artmasını sağlar.

İşbaşı Koçluğu Eğitimin İşbaşı Koçu İçin Faydaları:
-İşbaşı Koçluğunun temel dinamiklerinin anlaşılması
-İletişim ve ilişki yönetimi konusunda dikkat edilecek hususların aktarılması
-Kurum kültürünün çalışana yansıtılması ve rol model olma konusunda farkındalık yaratması
-Sistemin düzgün şekilde işlemesi için işbaşı koçlarınınbilgilendirilmesi ve motive edilmesi
-Beklenen tutum ve davranışlar
-İletişim Becerileri: Dinleme, soru sorma ve geribildirim
-Etkin ifade yeteneği
-Olaylara 3D bakış ve empatik yaklaşaım
-Çalışan – İK – Yönetici üçgeninde etkin iletişim ve denge sağlanması

İşbaşı Koçu’nun Kazanacağı Yetkinlikler:
-İletişim
-Koçluk ve mentorluk
-Motivasyon sağlama
-İlişki yönetimi

İşbaşı Koçluğunda Uygulanacak Metotlar
Metot: Grup egzersizleri, vaka çalışması, rol oyunları, bilgi aktarımı, video gösterimi, ödevler

İşbaşı Koçluğu Yol Haritası

Yol Haritası.png
bottom of page