top of page

Araştırma Geliştirme Müdürü

Konya, Türkiye

İş Türü

Full Time

İş Hakkında

 • İş Geliştirme ekibi ile iletişim ve koordinasyon halinde çalışarak, proaktif biçimde, yeni ürün, yeni proses ve iş fikirleri üretilmesi, sektör ve üretim teknikleri ile ilgili ileri teknolojileri, ilgili literatürü, fuarları, AR-GE çalışmalarını veya rakiplerin takip edilmesi ve  gelişmelerin üretim hatlarında uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar yapılması

 • Ar-Ge kapsamında elektronik ve mekanik ürün geliştirme tasarımlarının ve kontrolünün yapılmasının sağlanması

 • Projeler ile ilgili mühendislik çalışmalarına liderlik edilmesi veya ekip çalışmalarına katılım sağlanması; üretim veya imalat teknikleri ile ilgili ileri teknolojileri, AR-GE çalışmalarını veya rakipleri takip edilmesi, rakiplerin ürünlerinin incelenmesinin ve benchmark yapılmasının sağlanması ve  gelişmeleri üretim hatlarında uygulanması

 • Yeni projeler kapsamında tasarlanan kalıp ve makinelerin denemelerinin yönetilmesi

 • Prototip çalışmalarının takip edilmesi, tasarlanan ve prototipleri yapılan ürünlerin, proje ekipleri ile birlikte tasarımlarını gözden geçirilmesinin sağlanması ve müşteriye giden numunelerin kontrollerinin sağlanması

 • İş geliştirme ve yeni teknolojileri araştırmak üzere çeşitli seminerler ve toplantılara katılım sağlanması

 • AR-GE bölümüne gelen yeni veya geliştirilmesi gereken üretim talebine göre yapılabilirliğini hesaplamak ve hammadde ihtiyacı olup olmadığına karar verilmesi için birim maliyetinin hesaplanması,

 • Onaylanan ürün için tasarım çalışmalarına başlanmasının sağlanması,

 • AR-GE çalışmalarını koordine ederek ve çalışmaların gerçekleştirilmesi için tüm kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması,

 • Ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek ve raporlamak, testlerini planlamak ve yapılmasını sağlamak,

 • Günlük hurda komitelerine katılımın sağlanması

 • Ürünler ile ilgili müşteri şikayetlerini incelenmesi, çözümlenmesi ve raporlanması,

 • Test edilip onaylanan yeni tasarım ürünlerin seri üretime verilmesinin sağlanması,

 • Yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyet konusu teknolojisindeki, araştırma, geliştirme çalışmalarını izlemek, firma için uyarlanabilir ürünler için araştırmalarda bulunulması,

 • Makine ve ekipman tasarımı yapılmasına liderlik edilmesi

 • Gerekli Kalite Kontrol ekipmanlarının fikredilmesi, üretilmesi ve üretime kazandırılması

 • Yeni ürün araştırmalarında çevreye en az zarar veren girdilerin kullanılmasının sağlanması, Reach uygunluğunun ön planda tutulması

 • Yapılabilirlik çalışmalarının organize edilmesi,

 • Mevcut hammaddelere alternatif hammadde araştırma çalışmalarının organize edilmesinin sağlanması,

 • Müşteri beklentileri, Pazar ve üretim ihtiyaçları doğrultusunda ürün, proses ve hammadde geliştirme projelerinin hazırlanmasına liderlik edilmesi,

 • Arge çalışmalarını raporlamak ve yönetime sunmak.

 • Ürün ve proses maliyet azaltma çalışmalarına direkt katkıda bulunması

 • Yeni proses geliştirme çalışmalarına katkıda bulunması

 • Fabrika ve tesis planlama faaliyetlerine katkıda bulunması

 • Tüm proses ve süreçlere hakim olunması

 • Ürünlerin, teknik ve mühendislik ihtiyaçlarının tanımlanması

 • Ürünlerin çalışma prensiplerine tam hakim olunması

 • Yatırım fizibilite çalışmalarının yürütülüp, üst yönetime sunulması

 • Toplam Kalite Yönetimi prensiplerini benimseyip, tüm fabrikaya aynı kültür ve bakış açısı ile katkıda bulunması

 • İkili ilişkilerin kuvvetli olması

 • Bağlı çalışan personellerin problemlerine çözüm üretebilmesi

 • Yalın üretim kültürü ile Kaizen çalışmalarına hakim olması

 • Tüm fabrikadan gelebilecek Kaizen taleplerini doğru yönlendirme ile sistem olarak takip altında tutması

Gereklilikler

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun,

 • Otomotiv sektör tecrübesine sahip,

 • Ar-Ge Departmanı tecrübesi olan,

 • Araştırma yapmayı seven,

 • İletişimi kuvvetli,

 • İyi seviyede ingilizce bilgisine sahip,

 • Proje yönetimi tecrübesi olan,

 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

Şirket Bilgisi

bottom of page