top of page

Tedarikçi Geliştirme Uzmanı

Konya, Türkiye

İş Türü

Full Time

İş Hakkında

 • Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasının ve sürekliliğinin sağlanması,

 • Tedarikçi onay sürecinde ön denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının yayınlanması,

 • Üretim hazırlık sürecinde tedarikçi kontrol standartlarının tedarikçilere tebliğ edilmesi ve uygulatılması,

 • Üretim hazırlık sürecindeki deneme planlarının oluşturulması, denemelere nezaret edilmesi ve uygun ürün üretilebilmesi için gerekli aksiyonların alınmasının sağlanması,

 • Üretim hazırlık sürecinde şahit numunelerin oluşturulması ve ilgili birim onayına sunulması,

 • Tedarikçi hat kalite ve kapasite onaylarının verilmesi,

 • Tedarikçi ekipman envanterlerinin hazırlanması ve ilgili departmanlara yayınlanması,

 • Tedarikçi PPAP sürecinin eksiksiz tamamlanmasının sağlanması,

 • Üretim hazırlık süreci ve yıllık tedarikçi denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlemelerde karşılaşılan uygunsuzluklara ait aksiyon planlarının hazırlanmasının sağlanması,

 • Tedarikçinin, müşteri şikayetleri ile ilgili alması gereken aksiyonların yürütmesinin sağlanması,

 • Tedarikçi kalite problemlerinin çözülerek bir daha yaşanmaması için gerekli aksiyonların alınması bu bağlamda tedarikçi PPM'lerinin takibinin, yayınlanmasının ve kontrolünün yapılması,

 • Tedarikçi kalite sistem dokümanlarının kontrollü bir şekilde sisteme aktarılmasının sağlanması,

 • Tedarikçi kalite yönetiminin PPAP standartlarında gerçekleşmesinin denetlenmesi,

 • Ürün ile ilgili yapılacak değişikliklerin Tedarikçi kalite sistemine ve prosesine aktarılmasının sağlanması,

 • Tedarikçi ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyet ile 8D çalışmalarının yapılmasının sağlanması,

 • Tedarikçi sevkiyat performasını takip etmek ve iyileştirme faaliyetlerine katılmak,

 • Tedarikçi değerlendirme faaliyetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi,

 • Sistemde yapılacak olan yenilikler ile ilgili olarak tedarikçi eğitimlerinin organize edilmesi,

 • Kalite hedeflerinin takibinin yapılması ve hedeflerin tedarikçi ayağındaki kısmı ile ilgili faaliyetlerin yönetilmesi,

 • Toplam kalite yönetim sisteminin tedarikçi firmalar tarafından uygulanmasının takip edilmesi,

 • ISO/TS 16949 ve ISO/TS 14001 vb standartları çalışmalarına katılım sağlanması,

 • Prosedür, talimat, görev tarifi, kalite el kitabının hazırlanması çalışmalarına katılım sağlanması,

 • Tedarikçi onaylama ve reddetme sürecine dahil olunması,

 • Tedarikçilerde süreç analizleri yaparak gelişmeye açık noktaların belirlenmesi,

 • Yeni ürün devreye alma süreçlerinde proje genel yönetimi ve koordinasyonunun sağlanması.

Gereklilikler

 • Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun,

 • Tercihen otomotiv sektöründe en az 2 yıl deneyim kazanmış,

 • Uygulama seviyesinde mevzuat bilgisine sahiptir,

 • Sürekli çalışılan tedarikçilerin kapasitesi, geçmiş davranışları, maliyet mekanizmaları ve lojistik süreçleri hakkında bilgi sahibidir,

 • Sorumlu olduğu alandaki ürün/malzeme ve hizmetleri iyi seviyede bilir, belirli bir ürün/hizmet ya da ürün grubunda uzmanlaşmanın başladığı seviyedir,

 • Bazı sektörlerdeki rollerin, sektör dinamikleri gereği müşterilerin ve rakiplerin ürünlerini ve iş yapış şekillerini de temel seviyede bilmesi beklenebilir,

 • Kalite yönetim sistemleri hakkında ve süreç analizleri, süreç yönetimi hakkında bilgi sahibi,

 • İyi derecede İngilizce biliyor olması beklenir,

 • Bilgi Güvenliği eğitimi almış olmalıdır.

Şirket Bilgisi

bottom of page