top of page

KVKK Danışmanlığı

KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı ve Şirketlerde KVKK Uygulamalarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Süreç Yönetimi Danışmanlığı Şu şekildedir:

HAZIRLIK: Proje ekibinin oluşturulması ve şirket yönetimine KVKK bilgilendirme sunumunun yapılması

MEVCUT DURUM ANALİZİ: KVKK boşluk analizi, hukuki analiz ve sızma testi analizinin yapılması

KİŞİSEL VERİ ANALİZİ: Birim ve iş süreçlerinin belirlenmesi ve analiz için planlama yapılması, birimlerde veri analizi yapılması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI EĞİTİMİ: Proje ekibine verilecek eğitim içeriğinin hazırlanması, eğitim tarihlerinin belirlenerek eğitimin programlanması

KİŞİSEL VERİ KORUMA POLİTİKASI: Taslak politika dokümanlarının oluşturulması ve gözden geçirilerek revize edilmesi, politika dokümanlarının son haline getirilmesi ve yayınlanması

KİŞİSEL VERİ KORUMA KAPSAMI: Taslak kapsam dokümanlarının oluşturulması, gözden geçirme revizyon çalışmalarının yapılması, kapsam dokümanlarının son haline getirilmesi ve yayınlanması

KİŞİSEL VERİ ENVANTERLERİNİN OLUŞTURULMASI: Kişisel veri envanterlerinin oluşturulmasına katkı sağlanması ve danışmanlık hizmeti verilmesi, yönetim onay ve bilgilendirme revizyonlarının yapılmasına katkı sağlanması, envanter toplama ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesine katkı sağlanması ve süreç ile ilgili danışmanlık hizmetinin verilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELERİN BELİRLENMESİ VE HAYATA GEÇİRİLMESİ: Şirket içinde uygulanan sözleşme ve taahhütnamelerin mevzuata uygun şekilde revize edilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, aydınlatma metninin incelenmesi ve revize edilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, açık rıza ve form verilerinin incelenmesi ve revize edilmesine katkı sağlanması, bilgi talep ve şikayet metinlerinin incelenmesi ve revize edilmesine katkı sağlanması.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK SÜREÇLERİN/UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ, DOKÜMANTASYONU VE HAYATA GEÇİRİLMESİ (I) : Veri sorumlusu, veri koruma temsilcisi, veri kullanımı tespit ve kaydı, veri envanteri, hassas kişisel verilerin ele alınması, veri işleme (adil, mevzuata uygun ve şeffaf yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi), veri toplama, bilgi talep ve şikayet süreçleri, gizlilik bildirim kayıtları ve zamanlanması, üçüncü taraflardan veri toplama, veri işleme için dayanak, veri paylaşımı, herkese açık veri, veri eşleştirme konularında yapılması gerekenler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK SÜREÇLERİN /UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ, DOKÜMANTASYONU VE HAYATA GEÇİRİLMESİ (II): Konu ile ilişkili olma aşırı olmama prensipleri, veri saklama ve imha, veri transfer, olay yönetimi, veri sahiplerinin haklarının ele alınması, veriye erişim, veriyi düzeltme, veriyi silme, veriyi işlemeyi kısıtlama, verinin mobilitesi, veri ile ilgili şikayet ve başvurular, verilerin bakımı konularında yapılması gerekenler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK KONTROLLERİN BELİRLENMESİ VE HAYATA GEÇİRİLMESİ: Risk işleme planlarına göre gerekli aksiyonların alınması

KVKK FARKINDALIK EĞİTİMLERİ: KVKK farkındalık eğitimlerinin verilmesi.

VERBİS KAYDI: İrtibat kişisinin belirlenerek Kurum kaydının tamamlanmasının sağlanmasına yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi.

KVKK UYUMLULUĞU DENETİMİ: Şirketlerin uyumluluk durumunun tespiti için KVKK denetiminin gerçekleştirilmesi.

Şirketin General Data Protection Regulation (GDPR) uyumluluğu ile ilgili tespit ve önerilerde bulunulması.

bottom of page