top of page

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

BST Çözüm Merkezi olarak, doğru ve uygun işgücüne sahip olmanız, geliştirmeniz, sürdürülebilir kılmanız ve geleceğe dönük işgücünü inşa etmeniz noktasında destek veriyoruz. Müşterilerimizin kalıcı değer ve stratejik hedeflere sahip olması için geçmiş verilerden elde edilmiş, görülere karşılık insan kaynakları çözümleri üretiyoruz.
 

 • İK süreçleri belirlenmesi, gerekli insan kaynakları yapı ve sistemlerinin kurulması,

 • İş analizlerinin yapılması ve görev tanımlarının her bir pozisyon için hazırlanması,

 • Norm kadro Analizinin çıkarılması ve Kadro sistematiğinin kurgulanması,

 • Şirket içi yönetmelik, prosedür ve talimatların belirlenmesi, Kurumun insan kaynakları yetkinlik modeliyle kurumsallaştırılması,

 • Şirketin iş süreçlerine uygun olarak insan kaynakları hedeflerinin / Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) belirlenmesi ve insan kaynakları yapısının performans bazlı yönetim modeline göre tasarlanması,

 • İnsan kaynakları yetkinlik modeli ile “İK Yetkinlik Sözlüğü” ve “İK Çalışma El Kitabı” çalışmalarının hazırlanması,

 • Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanların belirlenen yetkinlik modeliyle ölçülmesi ve gelecek için hazırlıkların yapılması,

 • Şirketin tüm birimlerinde yedekleme, kariyer ve yetenek yönetimi sisteminin kurgulanması.

 • Çalışanların “Potansiyel / Performans” diyagramının oluşturulması ve kurgulanması,

 • İşveren marka stratejisi uygulamalarının hayata geçirilmesi ve çalışan bağlılığı çalışmalarının tasarımı, uygulanması,

 • Bordrolama ve Özlük İşleri boyutunda mevcut yasalar gereği yapılması gereken işlemler ve gerekliliklerin tamamlanması uygulanır hale getirilmesi gibi tüm süreçlerine BST Çözüm Merkezi olarak hizmet veriyoruz.

bottom of page