mobileTitle
KVKK'dan önemli karar: Aynı kişi birden fazla veri sorumlusunun irtibat kişisi olabilir mi?
14 Kasım 2020
KVKK'dan önemli karar: Aynı kişi birden fazla veri sorumlusunun irtibat kişisi olabilir mi?

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURULU KARAR ÖZETİ: 

Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları adına gerek ilgili kişiler gerekse de Kurumla iletişimi sağlayacak asıl muhatabın veri sorumlusu temsilcisi olması, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları için veri sorumlusu temsilcisi tarafından atanacak irtibat kişilerinin VERBİS işlemlerini gerçekleştirecek kişi olması nedeniyle aynı gerçek kişinin Türkiye’de yerleşik olmayan birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanması Kurul tarafından uygun bulunmuştur.

Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda;

  • Bir gerçek kişinin, yurt içinde yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanmasının uygun olmadığına,
  • Bir gerçek kişinin, yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanmasının uygun bulunduğuna

karar verilmiştir..

Karar Tarihi : 16/07/2020
Karar No : 2020/542