mobileTitle
İşe Yerleştirme Hizmetleri

Şirketlerin ihtiyacı olan nitelikli beyaz yaka personel ile nitelikli mavi yaka personel araştırmasının yapılması, şirketlerin talep ve ihtiyaçları ile personelin niteliklerinin incelenmesi suretiyle işe yerleştirme işlemlerininin yürütülmesi.

NOT: Şirketimizin özel istihdam bürosu yetkilendirme süreci devam etmektedir.