mobileTitle
İnsan Kaynakları Uygulamaları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Uygulamaları Danışmanlığı

  • İş Mevzuatı Açısından İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması.
  • Görev Tanımlarının Oluşturulması.
  • Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması.
  • Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması.
  • Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması.
  • Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması.
  • Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması.
  • Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması.
  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimlerin Planlanması ve Uygulanması