mobileTitle
Satınalma Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Satınalma Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Gün geçtikçe değişen rekabet ortamında artık kâr etmenin yolu, satın alırken kazanmaktan geçiyor. Satın alma departmanlarının asıl işi ise bunu mümkün kılmak. En iyi ürünü, en uygun fiyattan, en hızlı şekilde elde eden satın alma birimleri şirketlerini rekabette de bir adım öne geçiriyor. Satın almanın şirket süreçleri içindeki önemi her geçen gün artıyor. Geçmişten beri pek çok firma satın alma sürecini iyi yönetmediği için sorunlar yaşamakta ve rekabette geride kalmaktadır.. Satın alma süreci şirketin ürettiği ürünün hammaddesinin tedariğinden, ürünün yapılış aşamasına ve sonunda da müşteriye ulaşmasına değin süren karışık ve zor bir süreçtir. Oturmuş bir satın alma süreci bu karmaşık sistemi, şirket için avantaj haline getirebilmektedir. Bu nedenledir ki; şirketlerde güçlü bir satın alma fonksiyonu yaratmak günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır. Güçlü bir satın alma fonksiyonu yaratmanın temel noktaları ise şu şekilde sıralanmaktadır.

1- Satınalma Vizyonunun Şirketin Ana Vizyonuna Uygun Hale Getirilmesi

2- Stratejik Satınalma Anlayışının Oluşturulması

3- Satınalma Organizasyonunun ve Ekibinin Düzenlenmesi

4- Etkin bir Satınalma sürecinin oluşturulması

SATINALMA SİSTEM DANIŞMANLIĞI:

Amaç, hizmet verilen kurumun satın alma operasyonlarının her noktasının incelenerek, talebin ilk doğduğu andan, ürünün teslim edildiği ana kadar olan sürecin her aşamasının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. Bu sayede kurumun hammadde, yardımcı madde ve personel maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendiği gibi, toplam kalite sisteminin en önemli modüllerinden biri olan satın alma sürecini geliştirerek kurumun daha doğru bir tedarikçi zinciri ile, daha doğru bir zeminde çalışması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu sayede tedarikçiler ile kurulacak iletişim sağlıklı bir zemine oturtulacak ve tedarikçi zincirindeki aktörler ile ilişkilerde süreklilik sağlanacaktır. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında şu hizmetler verilmektedir:

· Satınalma personel yapısının oluşturulması

· Satınalma ERP modülünün oluşturulması

· Satınalma süreci ile ilgili dokümantasyon yapısının oluşturulması

o Satınalma talep formları

o Satınalma talebinin onaylanma sürecinin oluşturulması

o Tedarikçilerin değerlendirilmesi sisteminin yapılandırılması

o Onaylı tedarikçi listelerinin oluşturulması

o Tedarikçi seçim sisteminin yapılandırılması

o Sipariş formlarının yapılandırılması

· Ürün tiplerine göre farklı sözleşme kalıplarının oluşturulması

· Sözleşme takip ve yönetim sisteminin oluşturulması

· Mal / hizmet kabul sürecinin oluşturulması

· Satınalma biriminin denetlenmesi ve iyileştirmeye dönük rapor düzenlenmesi

SATINALMA SÜREÇ DANIŞMANLIĞI:

Bu danışmanlık hizmeti ile amaçlanan, hizmet verilen kurumun kritik satın alma süreçlerinde ( yatırım, önemli hammadde, yardımcı malzeme veya hizmet alımlarında) kurum ile tam işbirliği içerisinde, sürecin teknik, mali ve hukuki entegrasyonunu sağlayarak kurumun mali ve hukuki risklerini yönetmektir. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında şu hizmetler verilmektedir:

· Hizmet verilen kurum ile tam işbirliği içerisinde tedarikçi seçim sürecine katılım

· İhale şartnamesinin teknik, mali ve hukuki altyapısının oluşturulması

· İhale görüşmelerine katılım ve danışan kurum ile bu konuda koordinasyon

· Sözleşmenin hazırlanması

· Sözleşmenin takibi ve yönetimi